Boendeportalen

Fastighetskontoret

Fastighetsägarens medgivande

Med anledning av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen ändrade Boverket den 1 januari 2015 sina föreskrifter gällande bostadsanpassningsbidrag. Förändringarna innebär att medgivande från hyresvärd eller bostadsrättsförening inte längre är ett krav för att beviljas bostadsanpassningsbidrag.

En hyresgäst kan enligt hyreslagens bestämmelser bli skadeståndskyldig för ändringar som gjorts utan hyresvärdens medgivande. Bostadsrättinnehavare får enligt bostadsrättslagen inte genomföra åtgärder i allmänna utrymmen utan bostadsrättsföreningens medgivande. Även åtgärder inne i lägenheten kan kräva ett medgivande.
Därför är det viktigt att sökande som bor i hyresrätt eller bostadsrätt kontaktar sin hyresvärd eller bostadsrättsförening för ett skriftligt medgivande till att anpassningsåtgärden de beviljats bidrag för får utföras. Av medgivandet bör också framgå att sökande inte kommer bli skyldig att återställa lägenheten till ursprungligt skicka vid avflyttning eller i annat fall.

Fastighetskontoret kan, i de fall sökande bett om hjälp, inhämta fastighetsägarens medgivande för sökande. Vi skickar då ett ägarmedgivande till er med de åtgärder som bedöms som bidragsberättigande. Medgivandet är sökandes värdehandling och kommer sedan att skickas till sökande tillsammans med beslutet. Fastighetskontoret kan/måste bevilja bidrag även om fastighetsägaren inte ger sitt medgivande.

Som information skickar vi alltid via e-post en kopia på beslut om bostadsanpassningsbidrag till fastighetsägaren.

Generellt medgivande för vissa åtgärdstyper
För att spara resurser för fastighetsägare, kommunen och för att underlätta för sökande har en överenskommelse om ett generellt ägarmedgivande tecknats mellan kommunen och ett antal fastighetsägare. Överenskommelsen innebär att vid beslut om bostadsanpassningsbidrag behöver sökande inte i varje enskilt fall inhämta fastighetsägarens samtycke till att åtgärden vidtas.

Överenskommelsen omfattar följande åtgärdstyper:
- borttagning/anpassning av trösklar
- montering av stödhandtag
- installation av spisvakt
- installation av förstärkt belysning
- installation av dörrautomatik på entrédörr, hissdörr, dörr till allmänt utrymme eller på lägenhetsdörr
- IR- eller radiosändare till dörrautomatik.

För övriga åtgärder behöver sökande inhämta fastighetsägarens medgivande.

Kontakta fastighetskontoret om du som fastighetsägare är intresserad av att veta mer om generellt medgivande.   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: Mikael Chrona