Boendeportalen

Fastighetskontoret

Rollen som intygsgivare

Intygsgivarens roll är att på sitt tjänsteansvar styrka det eller de behov den sökande har av anpassning med hänsyn till sin funktionsnedsättning.

Intygsskrivaren har en central och viktig roll vid ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Dels på grund av det är han eller hon som på sitt tjänsteansvar ska styrka det eller de behov den sökande har av anpassning. Dels på grund av att det oftast är de den sökande träffar innan eller i samband med att en ansökan initieras. Det medför också att intygsskrivare är en viktig informationsspridare om att bostadsanpassningsbidrag finns att söka.

En annan viktig roll för intygsskrivaren är att man som sakkunnig har möjlighet att lämna synpunkter på hur anpassningen bör utformas för att på bästa sätt uppfylla den sökandens behov.

Vid en ansökan om bostadsanpassningsbidrag är intygsskrivaren roll att:

1. bedöma sökandens problem och behov utifrån funktionsnedsättningen
2. analysera sin bedömning
3. ta ställning till nödvändigheten av sökandes behov till anpassning
4. entydigt motivera sitt ställningstagande (intyga nödvändighet, eller inte)
5. ange förutsättningar för utformningen av anpassningen.

Viktigt att tänka på


I din roll som intygsskrivare är det viktigt att tänka på följande när du skriver intyg till ansökan om bostadsanpassningsbidrag:

1. Du skriver intyg på uppdrag av den sökande
2. Det är sökande som själv avgör om han eller hon vill bifoga intyget till sin ansökan.

Om du är osäker på vilka regler som gäller vid bostadsanpassning kontakta fastighetskontoret för information.   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: Mikael Chrona