Boendeportalen

Fastighetskontoret

Bidragets storlek

Det finns inte något kostnadstak för bidragets storlek men beloppet som lämnas ska motsvara en skälig kostnad för åtgärderna.

För att bedöma vad en skälig kostnad för åtgärden är tar kommunen in en eller flera offerter. Offerterna ska uppfylla de krav kommunen ställer på funktion och kvalitet för åtgärden. Den offert som uppfyller dessa krav och är lägst motsvarar skälig kostnad blir bidragsgrundande. Om den sökande själv ska utföra anpassningen lämnas endast bidrag för materialkostnader.

Vid bedömningen av vad som ska anses vara en skälig kostnad ska också hänsyn tas till om anpassningen behöver utformas så att bostaden kan användas även av:
  • andra hushållsmedlemmar
  • assisterande person som regelbundet hjälper personen med funktionsnedsättning
Ett sådant hänsynstagande innebär ibland att det kan bli fråga om att inte välja den billigaste lösningen. Detta kan gälla till exempel vid installation av en trapplift eller inredning av ett kök för en rullstolsburen.


   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: Mikael Chrona