Boendeportalen

Fastighetskontoret

Samarbetsavtalet

Tillgång till lägenheter och förutsättningar för att få förtur till en bostad regleras i ett samarbetsavtal mellan bostadsmarknadens parter i Göteborg.

Syftet med samarbetet är att skapa god tillgång på lägenheter för hushåll som av sociala eller medicinska skäl inte på egen hand kan ordna en bostad men som, med eller utan stöd, klarar ett integrerat boende inom det ordinarie bostadsbeståndet inom parternas samlade bostadsbestånd.

Fastighetsnämnden ansvarar genom fastighetskontoret för samordning av kommunens insatser inom det boendesociala området och för anvisning av bostäder till hushåll som av sociala eller medicinska skäl inte på egen hand kan ordna en bostad.   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: Thomas Martinsson