Boendeportalen

Fastighetskontoret

Förvaltning

Fastighetskontorets bostadsenhet förvaltar kommunala kontrakt i Göteborgs Stad. Förvaltningen innefattar bland annat upprättande av hyresavtal med fastighetsägare och andrahandshyresgäst samt administration av hyror och andra kostnader. Förvaltningen pågår fram till det att hushållet får överta kontraktet eller att hyresavtalet avslutas av annan anledning.

Hyra


Inbetalningskort för hyran skickas ut av fastighetskontoret omkring den 22:e i varje månad. Hyresgästen erbjuds möjlighet till e-faktura och autogiro.

Andrahandshyresgästen är betalningsansvarig för hyran och andra kostnader som kan uppstå i samband med hyresavtalet.

Besiktning


Fastighetskontorets förvaltare gör en besiktning av lägenheten i samband med inflyttning. En besiktning görs också efter 16-18 månaders boendetid och utgör ett underlag för utredning inför överlåtelse till eget avtal med fastighetsägaren. För nödvändig tillsyn av lägenheten kan besiktning av lägenheterna ibland ske mellan in- och utflyttning.

Skulder


När en hyresgäst inte betalat sin hyra hanteras skulden av ett inkassobolag. Fastighetskontoret kan besluta att genom inkassobolaget ansöka om betalningsföreläggande och särskild handräckning för avhysning hos Kronofogdemyndigheten.

Skulder som inte betalats av hyresgästen inom två år flyttas över till den stadsdelsförvaltning som ansvarat för det kommunala kontraktet. Stadsdelsförvaltningen gör då en inbetalning av den aktuella skulden. Inkassobolaget fortsätter att bevaka fordran på hyresgästen. Om den tidigare hyresgästen gör en inbetalning efter det att skulden betalats av stadsdelsförvaltningen, överförs denna betalning till stadsdelsförvaltningen.

Betalningsansvaret för kostnader som uppstått i hyresavtalet är närmare angivet i den generella ansvarsförbindelse som har upprättats mellan stadsdelsförvaltningarna och fastighetskontoret.


   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: