Boendeportalen

Fastighetskontoret

Styrdokument

Här finner du bland annat de styrdokument som reglerar samarbetet mellan Göteborgs Stad och fastighetsägarna i Göteborg.

Syftet med samarbetet är att skapa god tillgång på lägenheter för hushåll som av sociala eller medicinska skäl inte på egen hand kan ordna en bostad men som, med eller utan stöd, klarar ett integrerat boende inom det ordinarie bostadsbeståndet inom parternas samlade bostadsbestånd.

Avsiktsförklaring för anskaffning av bostäder i Göteborg


   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: Mikael Chrona