Boendeportalen

Fastighetskontoret

Vem kan söka?

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag kan göras av en person som har en funktionsnedsättning eller en som bor i samma hushåll som en person med funktionsnedsättning.

Den som ansöker om bidrag måste vara en enskild person som äger en bostad för permanent bruk eller som innehar en sådan bostad med hyres- eller bostadsrätt. Även personer som hyr sin bostad i andra hand kan alltså ansöka. Det går även att ansöka för en annan person med funktionsnedsättning om man bor i samma hushåll.

I de fall man äger eller innehar fler än en bostad, till exempel en lägenhet och ett fritidshus, lämnas bidrag endast för anpassning av den bostad som man stadigvarandes bor i. Det är det faktiska brukandet som är avgörande vilket medför att den sökande måste kunna visa på vilken bostad han eller hon bor i mest om man äger flera bostäder.

Ansökningsblanketten hittar du under Trycksaker & blanketter.

   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: Mikael Chrona