Boendeportalen

Fastighetskontoret

Vem kan söka - vem är bidragstagare?

Det är en person med funktionsnedsättning som kan ansöka om bostadsanpassnignsbidrag och som är bidragstagaren.

Den som kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag är en person med funktionsnedsättning. Den nu gjorda ändringen innebär att personen med funktionsnedsättning är sökande och således part i ärendet.

I de fall någon annan är personen med funktionsnedsättning äger bostaden eller innehar bostaden med hyres- eller bostadsrätt eller annan nyttjanderättshavare kan bostadsanpassningsbidrag endast lämnas om ägaren eller nyttjanderättshavaren lämnar sitt medgivande.

Hur söker man bostadsanpassningsbidrag?
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag kan göras på två olika sätt:
  1. Énklast görs ansökan via en e-tjänst på www.goteborg.se/bostadsanpassningsbidrag. Då kan den sökande direkt få en bekräftelse på att ansökan har registrerats och följa ärendet under handläggnings-
    processen via tjänsten ”Mina ärenden”.
    Om sökanden har skyddade personuppgifter kan inte ansökan göras via e-tjänsten. De måste ansöka via pappersblanketten. Samma sak gäller för personer som hyr sin bostad i andra hand.

  2. Pappersansökan görs på en särskild blankett som finns att skriva ut. eller beställas från bostads- anpassningsenheten på fastighetskontoret.
    Ansökningsblanketten hittar du under Trycksaker & blanketter.

   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: Mikael Chrona