Boendeportalen

Fastighetskontoret

Bostad Först

Bostad först startade 2013 som ett projekt och permanentades i och med hemlöshetsplanen 2015. Sedan starten har Bostad först erbjudit drygt 200 lägenheter hyresgäster som har lång erfarenhet av akut hemlöshet och med ett missbruk eller en psykisk ohälsa.

Hyresgästerna utgörs till ca 40 procent av kvinnor och lite drygt tre fjärdedelar av hyresgästerna bor kvar med kommunalt kontrakt eller har fått egna förstahandshyresavtal.

Utöver att personerna har fått ett hem har deras också deras övriga livskvalitet påverkats till det bättre. Både Social resursförvaltning och stadsdelsförvaltningarna -som ofta driver verksamheten tillsammans med Idéburna organisationer, arbetar enligt Bostad först.   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: Thomas Martinsson