Boendeportalen

Fastighetskontoret

F100

F100 är ett åtagande från fastighetsägare att via fastighetskontoret erbjuda lägenheter till personer med funktionsnedsättningar som är i behov av stöd i sitt boende. F100 är en lägenhet inom ordinarie bostadsbestånd som upplåts med kommunalt kontrakt.

Det är socialtjänsten i respektive stadsdel som ansöker om bostad enligt F100 och skickar in blanketterna till fastighetskontoret. Den enskilde skriver också under.

Till höger hittar du anvisningar och rutiner, processbeskrivning samt blanketterna för F100.
Om personen är i behov av anpassad bostad ska en remiss skickas från sjukvården. Särskild remissmall finns på Boendeportalen under fliken Sjukvård. Sakkunnig inom sjukvården fyller i uppgifterna.
Om personen även ingår i målgruppen för F100 är det viktigt att även remiss om F100 inkommer från stadsdelen som styrker dessa skäl. Sjukvården kan enbart intyga behovet av anpassad bostad.   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: Thomas MartinssonF100 - Anvisningar och rutiner

F100 - Processbeskrivning

F100 - Blanketter

Remissmall för F100 hittar du i Treserva. De tidigare fyra delarna har i den uppdaterade remissmallen slagits ihop till ett sammanhängande dokument.