Boendeportalen

Fastighetskontoret

Vilka regler gäller?

Bestämmelserna för bostadsanpassningsbidraget regleras primärt i lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag, Boverkets föreskrifter (BFS 2014:8) och rättspraxis.

Nedan följer de viktigaste rättskällorna som avgör om bostadsanpassningsbidrag kan beviljas.

Lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag


Lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag är en specialförfattning för ärenden om bostadsanpassningsbidrag och återställningsbidrag. Den handlar i stort sett enbart om vilka villkor som gäller för bidraget.

Boverkets föreskrifter


Föreskrifterna i Boverkets författningssamling (BSF 2014:8) reglerar vilka handlingar som ska lämnas in till myndigheten (fastighetskontoret) av den som ansöker om bidrag. Det är här som krav på intyg från sakkunnig vid ansökan ingår.

Rättspraxis


Med rättspraxis menas domstolars och myndigheters domar eller beslut som är avgörande för om bostadsanpassningsbidrag kan beviljas i varje enskilt ärende. Normalt följer underinstanserna de högre instansernas avgöranden. Domar som fattats av Högsta Förvaltningsrätten (före detta Regeringsrätten) är prejudicerande.

Boverkets webbhandbok för bostadsanpassningsbidrag


Boverkets handbok för bostadsanpassningsbidrag innehåller alla villkor för bostadsanpassningsbidraget och återställningsbidraget och är tänkt att vara ett stöd för handläggare. Förutom lagtexten till respektive paragraf finns där även referat av domar från förvaltningsrätterna, JO-beslut och förarbetsuttalanden.
   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: Mikael Chrona