Boendeportalen

Fastighetskontoret

Ansvarsfördelning

Flera aktörer är inblandade i arbetet med de kommunala kontrakten. I Samarbetsavtalet anges fördelningen av detta ansvar närmare.

Fastighetsägarens ansvar


Fastighetsägaren ansvarar för fastighetsförvaltningen vilket bland annat innebär att lägenheten är i brukbart skick vid inflyttningen och under boendetiden.

Stadsdelarnas ansvar


Stadsdelarna ansvarar för att förebygga att problem uppstår i boendet och att utan dröjsmål ordna så att hushållet får den hjälp det behöver om problem skulle uppstå i hyresförhållandet. Arbetet med uppföljningen innebär bland annat regelbundna hembesök och ska framgå av arbetsplanen.

Fastighetskontorets ansvar


Fastighetskontoret ansvarar för prövning av remisser mot riktlinjerna för bostadsanskaffning.

Fastighetskontoret ansvarar också för förvaltning av hyresavtalet fram till överlåtelse, eller om det avslutas av annan orsak. Detta arbete innefattar bland annat juridiska frågor, administration av hyror och andra kostnader samt besiktningsfrågor.

Vid problem i boendet agerar fastighetskontoret utifrån vad som anges i hyreslagen.

Hyresgästens ansvar


Hyresgästen är ansvarig för att fullgöra sin del av hyresavtalet utifrån hyreslagen. Det innebär bland annat att vårda lägenheten, inte störa sina grannar och betala hyran i tid.

Hyresgästen förbinder sig att ha en giltig hemförsäkring, vilket ger ett skydd för kostnader som till exempel kan uppstå i samband med brand- eller vattenskada.

Uppkommer det fel i lägenheten ska hyresgästen snarast anmäla detta till fastighetsägaren.

Hyresgästen är alltid ansvarig för skador som uppkommer i lägenheten genom eget vållande eller vårdslöshet, likaså för kostnader som kan uppstå i samband med avflyttning i form av städning, magasinering med mera.

Hyresgästen ska vara folkbokförd i lägenheten och får inte hyra ut eller låna ut den till andra.


   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: