Boendeportalen

Fastighetskontoret

Kö till en anpassad bostad

Här nedan kan du läsa om hur anpassade bostäder anvisas.

Anpassad bostad


I upprättat samarbetsavtal har fastighetsägarna och Göteborgs stad överenskommit att lägenheter som har anpassats med bostadsanpassningsbidrag ska återanvändas. Detta innebär att fastighetsägarna överlåter till fastighetskontoret att anvisa dessa lägenheter till personer som har behov av en anpassad bostad.

Sjukvården kan endast inkomma med remisser då behov finns av anpassad bostad, ej vid annan medicinsk problematik.
Sjukvården kan enbart intyga behovet av anpassad bostad, ej andra förtursskäl på grund av t.ex. social problematik. Om sådan problematik finns behöver personen själv vända sig till socialtjänsten. Socialtjänsten kan i vissa fall skicka en parallell remiss till fastighetskontoret för att även sådana skäl ska beaktas.

En anpassad bostad innebär att anpassningar sedan tidigare gjorts som medfört ombyggnad i kök och/eller badrum för att möta behoven hos hyresgäster som använder sig av rullstol. Lägenheterna ska vara belägna på bottenvåningen eller ha hiss med plats för rullstol.

Fastighetsägarna överlåter till Fastighetskontoret att anvisa dessa lägenheter Om personen redan har en bostad är en förutsättning för att anvisas en anpassad bostad att man kommit fram till att nuvarande bostad inte går att anpassa.   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: Mikael Chrona