Boendeportalen

Fastighetskontoret

Avhysning

Om hyresgästen inte flyttar efter uppsägningen men bott längre än två år, och därmed har besittningsskydd på lägenheten, prövas uppsägningen i Hyresnämnden eller Tingsrätten. Kronofogemyndigheten verkställer utslag om avhysning. En uppsagd hyresgäst som bott kortare tid än två år får inte sin uppsägning prövad av domstol om denne inte flyttar efter uppsägning.

Om hyresgästen inte flyttar angiven dag enligt uppsägningen, kan fastighetskontoret besluta att ansöka om handräckning för avhysning hos kronofogdemyndigheten. Inför en avhysning blir socialtjänsten informerad om hyresgästens situation av fastighetskontoret och kronofogden.

   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig:
Relaterad information>> Kronofogdemyndigheten