Boendeportalen

Fastighetskontoret

Hur anvisas en anpassad bostad?

Här nedan kan du läsa om hur anpassade bostäder anvisas.

Första urval utifrån storlek på bostad


När en lägenhet lämnats till kommunen för anvisning görs ett första urval utifrån önskad storlek på bostaden och hyresnivå. Ett urval kan även göras utifrån t.ex. vilka hushåll som har behov av de anpassningar som redan är gjorda i bostaden samt mått på rullstol och möjligheten att ta sig in i och runt i bostaden. Därefter skickas blankett ut till aktuella personer i urvalet. Den person som erbjuds lägenhet ska uppfylla de krav respektive fastighetsägare har för att kunna teckna förstahandskontrakt. Vid behov görs därför kreditupplysning, kontroll av inkomstuppgifter samt referenstagning från tidigare fastighetsägare. Anvisning kan göras i alla stadsdelar i kommunen.

Erbjudande om visning skickas till flera hushåll


Om man är intresserad av att titta på lägenheten ska svar på intresseanmälan inkommit senast inom en vecka till fastighetskontoret. Det går också bra att tacka nej till ett erbjudande. Därefter lämnas erbjudande om att titta på lägenheten till de tre hushåll som har längst kötid. De som erbjudits lägenheten får själv boka tid för visning. Vid visning av lägenheten bör en arbetsterapeut vara med för att bedöma om lägenheten är lämplig.

Anvisning efter kötid


Efter visningen meddelar personen om hen vill ha lägenheten eller inte till fastighetskontoret. Om flera personer vill ha lägenheten anvisas den person som har längst kötid. Undantag från kötid kan göras om personen bor på korttidsboende eller annat biståndsbedömt boende från socialtjänsten alternativt om ett socialtjänsten har skickat parallell remiss som godkänts av fastighetskontoret på grund av särskilda förtursskäl.

Uppdatera uppgifter årligen


För att veta vilka som är aktuella i kön för en anpassad bostad måste varje person, en gång per år, inkomma med uppdaterade uppgifter till fastighetskontoret. Detta görs genom att fastighetskontoret skickar ut ett formulär som måste fyllas i och returneras inom en månad. Om detta inte görs utgår den köande ur kön. Om behovet av bostad förändras under året är det viktigt att personen meddelar fastighetskontoret.   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: Thomas Martinsson

Relaterad information>> Blankett för behov av anpassad bostad