Boendeportalen

Fastighetskontoret

Boendereferenser

Boendereferenser är i vissa fall en del i underlaget för bedömningen av om hushållet omfattas av möjligheten till bostadsanskaffning. För hushåll som har tidigare anmärkningar i hyresförhållande och för hushåll med ett tidigare missbruk av alkohol eller andra droger gäller 12 månaders goda referenser.

Som boendereferens räknas intyg från tidigare hyresvärd där det framgår att hushållet skött sina åtaganden. Hyresavtalet för bostaden ska omfattas av Hyreslagen, JB 12 kap.
Bostaden ska finnas i direkt anslutning till andra hyresgäster.

Hushållet ska själv ha tagit ansvar för hyresinbetalningar, undantaget hushåll där förvaltare eller god man är förordnad.

Bistånd till referensboende


I vissa fall beviljar stadsdelsförvaltningarna hushållet bistånd i form av referensboende. Ett sådant boende ska innebära förutsättningar för hushållet att visa att de krav som ställs på hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden är uppfyllda.

Hyresavtalet för bostaden ska omfattas av Hyreslagen, JB 12 kap.

Bostaden ska finnas i direkt anslutning till andra hyresgäster.

Hushållet ansvarar för hyresinbetalningar, undantaget hushåll där förvaltare eller god man är förordnad.

Uppföljning av boendet ska genomföras regelbundet och med utgångspunkt från det ansvar som åligger hyresgästen enligt Hyreslagen.

Goda boendereferenser ska styrkas med ett intyg från den som ansvarar för referensboendet.


   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: