Boendeportalen

Fastighetskontoret

Styrdokument

Här finner du bland annat de styrdokument som reglerar samarbetet mellan Göteborgs Stad och fastighetsägarna i Göteborg.

Syftet med samarbetet är att skapa god tillgång på lägenheter för hushåll som av sociala eller
medicinska skäl inte på egen hand kan ordna en bostad men som, med eller utan stöd, klarar ett
integrerat boende inom det ordinarie bostadsbeståndet inom parternas samlade bostadsbestånd.
Styrdokument - Samarbetsavtalet 2019

Göteborgs Stads rutin för kommunala kontrakt


   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: Thomas Martinsson