Boendeportalen

Fastighetskontoret

Bostadsanskaffning

Fastighetskontorets bostadsenhet anskaffar och anvisar bostäder till hushåll som av medicinska och/eller sociala skäl har svårigheter att ordna sitt boende på egen hand. Fastighetskontoret anskaffar inte lägenheter utanför Göteborgs Stad. Enligt samarbetsavtalet ska både kommunala och privata fastighetsägare hjälpa till med att ta fram bostäder till hushåll med förtursskäl. Staden äger också bostadsrättslägenheter och hyr i vissa fall in villafastigheter som används vid bostadsanvisning.

Hyresrätter


Fastigetsägare som skrivit på samarbetsavtalet tecknar förstahandskontrakt med Göteborgs Stad, Lägenheterna hyrs ut med kommunala andrahandskontrakt till hushåll med sociala och/ eller medicinska förtursskäl,

Bostadsrättslägenheter


Göteborgs Stad äger bostadsrättslägenheter som används för kommunala kontrakt. Den som bor i en av dessa bostadsrättslägenheter kan inte överta kontraktet och har inte förtur att köpa vid en eventuell försäljning.

Återanvändning av bostadsanpassade hyresrätter


I samarbetsavtalet har fastighetsägarna och Göteborgs Stad överenskommit att lägenheter som har anpassats med bostadsanpassningsbidrag ska återanvändas. Detta innebär att fastighetsägarna överlåter till fastighetskontoret att anvisa dessa lägenheter till personer med funktionsnedsättningar.

Återanvändning av lägenheter för stora barnfamiljer


Lägenheter avsedda för familjer med fler än tio personer hyrs ut med avstående av besittningsskydd. Den som bor i en sådan lägenhet har inte rätt att överta kontraktet. Fastighetsägarna överlåter till fastighetskontoret att anvisa dessa lägenheter. När barn flyttar hemifrån och familjen blivit mindre ska familjen söka annan bostad.

Fastighetskontorets förvaltningsavtal


I vissa fall kan fastighetskontoret träda in och överta ansvaret för ett hyresavtal. Det sker i vissa fall när en barnfamilj riskerar att bli avhyst och används för att undvika att detta sker. Hyresavtalet förvaltas då av fastighetskontoret på samma vis som de lägenheter som anskaffats genom samarbetsavtalet. Denna möjlighet förutsätter att det finns en planering mellan socialtjänsten och hushållet för att komma tillrätta med de problem som legat till grund för att hyresavtalet upphör.

Bo kvar i referenslägenhet


I vissa fall kan en referenslägenhet övergå till ett kommunalt hyresavtal. Staden har interna rutiner för detta.

   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: Thomas Martinsson