Boendeportalen

Fastighetskontoret

KBF

Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning

KBF, tidigare KBH, är ett kommunalt bostadstillägg för personer med varaktig funktionsnedsättning. Syftet är att underlätta för personer med funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv i en egen bostad.
Möjligheten till KBF utgår främst från att en ökad kostnad kan uppstå vid byte till en större eller mer funktionell bostad.

Den som kan få KBF har en varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som medför betydande svårigheter i det dagliga livet. Det ska också finnas behov av en funktionell eller särskilt anpassad bostad, t ex extra yta som gör att bostaden blir dyrare än vad som annars vore nödvändigt. Bostaden ska ha skaffats som en direkt följd av funktionsnedsättningen.

Bidraget är inkomstrelaterat och ansökan måste förnyas varje år.

Biståndsprövade boenden som t ex äldreboenden eller boende med stöd och service (BmSS) omfattas inte av möjligheten till KBF.

Så här görs ansökan om KBF

Fastighetskontoret utreder ansökan. Ansökningsblankett finns att ladda ner här på sidan. Utöver ansökningsblankett behövs:

* läkarintyg eller liknande som styrker din funktionsnedsättning
* intyg från arbetsterapeut som styrker bostadens funktionalitet i förhållande till dina behov
* inkomstuppgifter
* din senaste självdeklaration
* hyresavtal
* aktuell hyresavi

Ansökningshandlingen tillsammans med intyg/bilagor skickas till: Fastighetskontoret bostadsenheten Box 2258 403 14 Göteborg

Informationsbroschyr - Kommunalt bostastillägg för personer med funktionsnedsättning (KBF).


   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig:Ansökningsblankett - Ansökan om KBF