Boendeportalen

Fastighetskontoret

Frågor & svar (FAQ)

Här hittar du vanligt förekommande frågor och svar om bostadsanpassningsbidrag som gäller dig som fastighetsägare.

1. När ska jag som fastighetsägare skriva på ett ägarmedgivande?


Sökande som bor i hyresrätt eller bostadsrätt bör kontaktar sin hyresvärd eller bostadsrättsförening för ett skriftligt medgivande till att anpassningsåtgärden de beviljats bidrag för får utföras. Av medgivandet bör också framgå av att sökande inte kommer bli skyldig att återställa lägenheten till ursprungligt skicka vid avflyttning eller i annat fall.

Fastighetskontoret kan, i de ärenden sökande bett om hjälp, inhämta fastighetsägarens medgivande för de åtgärder som bedöms som bidragsberättigande. Fastighetskontoret har tecknat en överenskommelse med ett antal fastighetsägare om ett generellt medgivande för vissa åtgärdstyper. Läs mer under ”Fastighetsägarens medgivande”.

Observera att fastighetsägare av bostadshus (hyreshus och bostadsrättshus) kan ansöka om återställningsbidrag för kostnader för att ta bort anordningar som bekostats med bostadsanpassningsbidrag. Läs mer om detta under Återställningsbidrag.

2. Hur gör jag som fastighetsägare om jag vill ställa krav på utformningen vid en bostadsanpassning?

Som fastighetsägare kan du till viss del ställa krav på utformning av anpassningen i din fastighet. Vid större anpassningar tar handläggaren ofta kontakt med dig under handläggningsprocessen för att säkerställa att bidrag beviljas till en åtgärd som du är nöjd med.

Du har alltid möjlighet att kontakta oss för synpunkter när du fått kännedom om en anpassning.

3. Vem har ansvar för service och underhåll av utrustning som installeras med stöd av bostadsanpassningsbidrag?


Den sökande som beviljats bidrag för en anpassning kan även få bidrag för reparation och service av denna om reparationen inte utgör normalt bostadsunderhåll. Bidrag lämnas alltså endast för åtgärder/utrustning som är så speciell eller avancerad att underhåll och reparation måste skötas i en särskild ordning.

Exempel på normala underhållskostnader, som inte är bidragsberättigande, är kostnader för att byta ut eller reparera termostatreglerade kranar, ramper, trätrall på balkong med mera. Bidrag lämnas alltså inte för dessa kostnader även om bidrag lämnats för själva installation.

Exempel på utrustning som bidrag kan lämnas för reparation av är automatiska dörröppnare, hissar, rullstolsgarage, höj- och sänkbara lyftar i kök eller badrum med mera.

För att få utrustningen reparerad måste den sökande (eller fastighetsskötaren) göra en felanmälan via telefon till någon av handläggarna. Därefter beställer fastighetskontoret arbetet från den leverantör som installerat utrustningen.

4. Vem står för kostnader för el i samband med belysning och laddningsmöjlighet för elektrisk utrustning?


Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte för kostnader för drift av utrustning som bidrag beviljats för. Det innebär att frågan om kostnad för el i samband med till exempel förstärkt belysning och laddning av elrullstol är mellan hyresgästen och fastighetsägaren.


   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: Mikael Chrona