Boendeportalen

Fastighetskontoret

Sjukvård

Den här sidan vänder sig till dig som arbetar inom sjukvården inom Göteborgs kommun. Här finner du information om hur du går tillväga vid remiss om anpassad bostad, bostadsanpassning och kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning (KBF). Sjukvården skickar in remiss om behov av anpassad bostad för den enskilde. Särskild blankett ska användas.
   

Sidan uppdaterad