Boendeportalen

Fastighetskontoret

Riktlinjer för bostadsanskaffning


- Medicinskt och/eller socialt förtursskäl ska föreligga.

- Hushållet ska ha uppehållstillstånd.

- Hushållet ska vara folkbokfört i Göteborgs kommun.

- Hushållet kan inte på egen hand erhålla bostad.

- Goda boendereferenser.
Har hushållet en bakgrund med missbruk eller misskötsamhet i tidigare hyresförhållande ska referenserna omfatta de senaste 12 månaderna.

- Hushållet har ett omedelbart bostadsbehov.

- Hushållet kan ta anvisad bostad omgående.

- Bostadsanvisning sker i alla delar av Göteborg.
Skäl för undantag av visst område ska vara starka och kan utgöras av tidigare missbruk, våldsutsatthet eller tidigare kriminalitet. Bedömning av skäl för att undanta ett område ska göras av remittent. För undantag av fler än ett område ska behovet styrkas även av annan lämplig intygsgivare, med god kännedom om hushållets situation.

Kriterier ovan avser ordinarie anskaffningsgrupp för bostadsförtur. Information om övriga anskaffningsgrupper finns under respektive rubrik.   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: